Back to top

I løpet av kurset skal studenten opparbeide seg et kodebibliotek med snippet/template kode som fungerer som basis for videre utvikling. Dette emnet bygger på emnet “Innføring i Programmering 1” , og man bør ha fått en grunnleggende forståelse av objektorientert programmering. Hensikten med emnet er å gi deg en forståelse av hvordan 3D-objekter er oppbygd samt hvordan disse bør brukes innen spill og animasjon.

  • Det gis ukentlig undervisning i starten av semesteret.
  • I forbindelse med siste mappeinnlevering skal gruppene i tillegg fremføre sine funn i en muntlig presentasjon.
  • Søk etter og velg kobling mot firma, prosjekt og sak i XS Office .

Et nytt dataangrep har nylig rammet flere land i verden, inkludert Norge. Det dreier seg igjen om ransomware, det vil si et virus som krypterer datamaskinen og som krever løsepenger for å låse opp maskinen. Lag video •Videoteknologien har utviklet seg raskt de siste årene.

Gjøre Om Device Text Til Desimaltall

Temaer som tas opp er Newtons lover, spinnsetning, bevegelsesmengde, skjæring mellom grafer, periodiske funksjoner, vektorer og matriser og transformasjoner. Moderne dataspill er basert på bruk av tredimensjonal grafikk. En vesentlig del av spillene er å få fram bevegelser som likner dem vi kjenner fra virkeligheten. Det er derfor viktig for en spillprogrammerer å forstå hvilke fysiske lover som bestemmer legemers bevegelse, og å kunne beskrive disse bevegelsene ved hjelp av matematikk. Emnet er delt inn i tre moduler av en ukes varighet.

Kunnskap No Versjon

Gå inn i dynamisk utvalg dialogen og til område. Når objekter i en modell er koblet til sine respektive prosesskoder så kan man ved eksport til DWG og LandXML bruke dette for å kode objektene. Man kan for disse formatene sette opp kombinasjoner av klassifikasjonskoder og beskrivelse, slik at f.eks DWG lagnavn og LandXML objektnavn blir navnet iht. Med FP6 lanseres muligheten til å sette inn dllkit.com/nn/dll/wldcore oppgaver etter en gitt klassifisering.

Hvis ingen treff blir funnet eller ønsket prosjekt ikke finnes i listen, kan du søke etter og velge prosjekt manuelt via søkeboksen. Systemet vil søke automatisk ettersom du taster inn bokstaver i søkefeltet. Hensikten med emnet er å gi studentene erfaring med å delta i et tverrfaglig team og gjennomføre en større spillproduksjon.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy 15% off your first order & Free Domestic Shipping on orders over $75. Use code CBD15.Shop Now